Extrusie

De 2de categorie waarop Alucol een adequaat beleid heeft afgestemd is 'Extrusie'. Kenmerkend is de dagelijkse samenwerking op het gebied van orderafwikkeling, planning, logistiek, kwaliteit en verpakking. De volumestromen zijn over het algemeen groot. De samenwerking is erop gericht een hoge mate van efficiëntie te bereiken waarbij de te verrichten handelingen op de juiste plaats dienen te worden uitgevoerd. De day-to-day business moet geölied lopen waarbij een snelle en juiste communicatie centraal staat.