De Nieuwe Heikant, Tilburg

Aan het nieuwe Wagnerplein wordt De Nieuwe Heikant gerealiseerd. Een woonzorgcentrum met wijkgerichte voorzieningen. Het gebouwencomplex zal deel uitmaken van één van de drie woonzorgservicezônes in Tilburg Noord. Er worden 30 nieuwe verpleeghuisplaatsen, 82 verzorgingshuisplaatsen en 186 zorgwoningen gebouwd.

In het complex staat het thema ontmoeting centraal. Een hoog voorzieningenniveau met allerlei functies zoals een restaurant, grand café en zalencentrum maakt het mogelijk dat zowel bewoners als wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Om het gebouwencomplex qua schaal te verkleinen hebben de verschillende gebouwdelen een eigen identiteit gekregen. De verschillende gebouwen liggen als schepen afgemeerd aan een éénlaagse plint, waarop een gemeenschappelijke daktuin wordt gerealiseerd. In deze plint zijn tevens twee grote binnentuinen of patio's opgenomen.

Het gebouw heeft een open karakter. Een uitnodigende openbare route door het gebouw, die van de hoofdentree onder de toren naar de achterliggende wijk voert, biedt interessante doorzichten en nodigt de bezoeker uit om te verpozen en gebruik te maken van de restauratieve voorzieningen.

Het gebouwencomplex krijgt een stoer karakter, maar heeft tegelijkertijd iets frivools door een zorgvuldige en fijne detaillering.

Het plan bevat:

186 Zorgwoningen
  30 Verpleegplaatsen
  82 Verzorgingshuisplaatsen
    8 Logeerkamers


Wijkgerichte voorzieningen, waaronder:

  • Gezondheidscluster
  • Maatschappelijk centrum
  • Zalencentrum

Realisatie: 2010 - 2013
 

Opdrachtgever:
Wonen Breburg, Tilburg
Stichting De Wever, Tilburg

Kengetallen: bruto vloeroppervlak: 35.000 m²

 

Uitgevoerd in dit project