ISE Eindhoven

Het ontwerp van de campus omvat restauratie en renovatie van Rijksmonument de Constant Rebecque Kazerne en herbestemming van de kazerne tot Internationale School Eindhoven. De belangrijkste gebouwen van het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijk gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt. De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazernes zijn terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument. Opzet is middels een hedendaagse onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw, wel specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble.

Voor dit project realiseerde VPT-Versteeg een speciaal ontwikkeld gevelcassette systeem, waarbij het gevelbeeld afhankelijk van de zichthoek verschillend is. Alucol heeft de anodisatie in goud VOM 2 verzorgd voor deze speciale cassettes. De goudkleurig geanodiseerde panelen zijn voorzien van perforatie en doordrukking. Achter de geperforeerde panelen zijn panelen met geprinte afbeeldingen geïntegreerd in het systeem. Middels een speciale techniek zijn twee afbeeldingen geprint, welke afwisselend zichtbaar zijn. Deze techniek is een afgeleide van het zo genaamde Moiré effect.Tevens zijn diverse ramen achter de geperforeerde gevel geplaatst, waardoor de gevel een eenheid blijft en de gevel tevens een zonwerende functie heeft. Het gebouw is genomineerd voor BNA Beste Gebouw van het jaar 2014.

 

 

 

Uitgevoerd in dit project